Blog Page

28 april 2019

Lisse in het veranderende klimaat

Woensdagavond 15 mei organiseert Lisse Duurzaam een interessante informatiebijeenkomst “Lisse in het veranderende klimaat” voor inwoners van de Bollenstreek. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

In de bijeenkomst komen 3 thema’s aan de orde. De aftrap wordt verzorgd door wethouder Kees van der Zwet.
Erwin de Groot, beleidsadviseur Hoogheemraadschap Rijnland spreekt over klimaatadaptatie; dit is het proces waarbij wij ons moeten aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering, om de schade die ermee gepaard kan gaan te beperken en de kansen die klimaatverandering biedt te benutten. De Groot geeft ons een kijkje in de plannen van het Hoogheemraadschap Rijnland in Lisse en omgeving. Geert van Poelgeest, initiatiefnemer van Operatie Steenbreek vertelt over vergroening: iedere tegel eruit in tuin, straat of wijk telt! En Ted Wiegman verzorgt een introductie over Bollenstreekhout. Deze coöperatie is een not-for-profit platform en richt zich op hergebruik van hout-oogst: gekapte stadse of dorpse bomen uit onze streek.

De bijeenkomst ”Lisse in het veranderende klimaat” wordt gehouden in het Gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254, waar de koffie en thee klaar staat. Zaal open 19.00 uur, aanvang lezing 19.30 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en Lisse Duurzaam hoopt met veel belangstellenden te kunnen discussiëren over de onderwerpen. Om 22.00 uur wordt de avond afgesloten met een drankje waarna iedere bezoeker een attentie meekrijgt.