Lisse Duurzaam

Doelstelling Lisse Duurzaam

Wij willen Lisse graag duurzamer maken. Onder andere door de uitstoot van CO2 in Lisse te verminderen door het energieverbruik te verminderen én duurzame energie op te wekken. Maar de drempel voor particulieren om duurzame investeringen te doen is nog hoog. Vaak omdat kennis ontbreekt over wat nu te doen. Daarom willen wij graag een kennisnetwerk opzetten dat inwoners kan adviseren bij het nemen van duurzame beslissingen. Gemeente Lisse en ondernemersverenigingen steunen dit idee.
Doet u mee?

Recente berichten
28 april 2019

Lisse in het veranderende klimaat

Woensdagavond 15 mei organiseert Lisse Duurzaam een interessante informatiebijeenkomst “Lisse in...
Lees meer
19 oktober 2018

Afval-excursie naar Meerlanden 9 november

We hebben allemaal wel eens twijfels, misverstanden of vragen over afvalscheiding:...
Lees meer
Veelgestelde vragen
Er zijn meer (landelijke) initiatieven om over te stappen naar eigen duurzame energie. Aansluiten bij Lisse Duurzaam heeft diverse voordelen:
  • Het is van en voor Lissenaren
  • Dichtbij en zichtbaar
  • U draagt bij aan lokale ontwikkelingen en economie, ook voor de volgende generatie
  • Wij hebben geen winstoogmerk
  • U kunt zelf actief meewerken aan projecten
Wij werken zoveel mogelijk met lokale bedrijven en mensen, om hiermee de lokale bedrijvigheid te stimuleren. Als u aansluit bij Lisse Duurzaam, werkt u hier ook aan mee.
Lisse Duurzaam is er voor particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen etc. Kortom: voor iedereen binnen Lisse die duurzame energie een warm hart toedraagt en stappen wil maken op dit gebied.
Coöperaties waren vroeger heel normaal. Denk aan boeren, melkproducenten en ook banken. De Rabobank, ooit als Boerenleenbank begonnen, is daar een voorbeeld van. Vandaag de dag komen coöperaties of stichtingen vanuit de burgers steeds meer op. Leden hebben inspraak, er is een bestuur en er zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de goede zaak. Zo kunnen we ons verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die los van elkaar moeilijker te bereiken zijn. Wij hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn wij per definitie prijsgunstiger. Op deze manier werken we samen met onze participanten (de inwoners van Lisse) aan projecten binnen Lisse. We werken aan een beter milieu en lagere energiekosten van onze participanten. Hiermee beperken we de invloed van de grote buitenlandse energiemaatschappijen.

Kennisnetwerk

"Geld groeit sneller op het dak dan op de bank"

Adrie Dekker