Initiatiefnemers

Wie zijn wij?

Meer weten over de initiatiefnemers van Burgerinitiatief Duurzaam Lisse?

 

Paul Zwetsloot en Peter Zwetsloot

Paul uit Lisse is werkzaam bij een Netbeheerder als Duurzame Gebiedsontwikkelaar voor gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht. Peter uit Lisserbroek heeft ervaring in de automobiel industrie voor garantie structuren in het internationale speelveld. Deze broers gaan in beeld brengen wat in Lisse de huidige verbruik en opwek zijn. Op basis daarvan willen zij onderzoeken waar ‘quick wins’ te behalen vallen. Doet u mee?

Thijs van den Berg en Kirsten van Reisen

Thijs uit Lisse is een ondernemer gespecialiseerd in online marketing. Kirsten uit Utrecht kent veel duurzame initiatieven door het hele land. Samen sluiten zij zich aan bij Duurzaam Lisse om ondernemers en burgers te verbinden, om samen duurzame initiatieven verder te brengen. Bent of kent u iemand met een idee voor een duurzamer Lisse? Dan horen zij graag van u!

Fred Kortekaas

Samen gaan wij aan de slag om Lisse te verduurzamen. Ons doel is om de uitstoot van CO2 in Lisse te verminderen door energieverbruik te verminderen én duurzame energie op te wekken. Daarnaast is er ruimte voor allerlei expertise op duurzaam gebied, waaronder ook recycling, een groene (deel)economie Wij hebben geen commerciële beweegredenen, maar willen louter onze idealen proberen te verwezenlijken door in Lisse iets in gang te zetten! Sluiten deze aan bij de uwe? Dan horen wij graag van u!